Wsparcie Stowarzyszenia

Chcielibyśmy uczynić wiele dobrego na rzecz dzieci. Jednakże aby było to możliwe potrzebujemy środków finansowych. Wszystkie imprezy oraz akcje są finansowane z pieniędzy pozyskanych od sponsorów, dzięki współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Bez pomocy naszych życzliwych sponsorów i przyjaciół będzie nam bardzo trudno realizować postawione cele.

Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już w ubiegłych latach wspomogli nasze Stowarzyszenie w organizacji Dnia Dziecka, imprez z okazji Mikołajek oraz akcji „Lato w mieście”. Wierzymy, że jeszcze wielokrotnie pomogą Państwo w realizacji inicjatyw Stowarzyszenia. Jesteśmy pewni, że uśmiech na twarzach dzieci przyniesie Państwu wiele radości, a świadomość, że dzięki Państwa pomocy dzieci objęte naszymi akcjami będą mieć szczęśliwsze dzieciństwo, przysporzy satysfakcji. Mamy nadzieję, że za Państwa przykładem pójdą inni darczyńcy i również wspomogą nasze inicjatywy.

Wspólnie możemy dokonać bardzo wiele!

Wszystkim instytucjom, firmom oraz indywidualnym sponsorom i darczyńcom, którzy poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe pomogą nam w naszej działalności SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Nasze konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI 431050 1445 1000 0023 4044 4468

Każda forma pomocy w realizowaniu naszych celów statutowych jest bardzo cenna. Szczególnie zachęcamy ludzi młodych, mających potencjał i chcących poświęcić odrobinę swojego czasu na działanie na rzecz osób objętych naszą opieką. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez oficjalny fanpage w serwisie Facebook, lub za pośrednictwem poczty elektornicznej.
(szczegóły w dziale KONTAKT)

Pragniemy zapewnić wszystkich darczyńców, że wszelkie środki finansowe wpływające na konto Stowarzyszenia w całości przeznaczane są na działalność statutową, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Żadna z osób udzielających się w Stowarzyszeniu nie pobiera wynagrodzenia za swoją działalność.