Stypendium 2014/2015

21 czerwca, podczas „Dni Prokocimia”, które jak co roku odbyły się w Parku Jerzmanowskich, Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski w obecności Prezesa S.M. Nowy Prokocim Zbigniewa Sochy, reprezentującego sponsorów, oraz Prezesa Stowarzyszenia „Przyjaciele” Mieczysława Lasoty wręczył doroczne Stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”. W tym roku nasze stypendium otrzymała Wiktoria Chmaj – uczennica Szkoły Podstawowej nr 117 im. Kongregacji Kupieckiej, rekomendowana do otrzymania stypendium za swoje osiągnięcia przez Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”. Jest to już czwarte nasze stypendium, które decyzją Walnego Zebrania członków stowarzyszenia jest corocznie przyznawane dla uzdolnionych dzieci z osiedla Nowy Prokocim. Wiktoria jest nie tylko dobrą uczennicą ale również utalentowaną zawodniczką o typowym zacięciu sportowym i mimo swoich zaledwie dwunastu lat awansowała już z klasy początkującej rekreacyjnej H poprzez G,F do klasy sportowej E. Pan Andrzej Gąsiorowski – trener ze Szkoły Tańca As – Sport, w której trenuje nasza stypendystka jest bardzo zadowolony z jej postępów, a zdobywane wysokie miejsca na turniejach w latach 2013 – 2015 świadczą o coraz większych umiejętnościach Wiktorii.

Gratulujemy Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”