Stypendium 2012/2013

Podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 uczeń szkoły podstawowej nr. 117 Michał Gałka otrzymał z rąk p. Mieczysława Lasoty – prezesa Stowarzyszenia „Przyjaciele” oraz p. Zbigniewa Sochy – przedstawiciela sponsorów, stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” za rok 2013. Stypendium zostało ustanowione Uchwałą nr. 4/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Przyjaciele” w dniu 11 marca 2013r i będzie przyznawane corocznie dla uzdolnionych dzieci z osiedla Nowy Prokocim. Wybór Michała Gałki na pierwszego laureata naszego stypendium nie był przypadkowy. Michał jest uczniem, który w ubiegłym roku szkolnym był wielokrotnie nagradzany w Wojewódzkich Konkursach dla uczniów szkół podstawowych. Swoim wzorowym zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły potwierdził, że w pełni zasłużył na nasze wyróżnienie. Michał Gałka został również uznany przez grono pedagogiczne SZ.P. nr. 117 za najlepszego absolwenta w roku szkolnym 2012/2013 i tabliczka z jego nazwiskiem została umieszczona na pamiątkowej „Drewnianej Linijce”, na której od kilkunastu lat są umieszczane nazwiska najlepszych absolwentów szkoły. Deklaracje oraz regulaminy określające zasady ubiegania się o stypendium zostały dostarczone do wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów z osiedla Nowy Prokocim i nie tylko. Trudno nam zrozumieć stanowisko dwóch szkół, których dyrektorzy nie zgłosili swoich kandydatów do naszego stypendium, uznając widocznie, że w kierowanych przez nich placówkach albo nie ma uzdolnionych uczniów (w co nie wierzymy), lub może zadecydowały inne, pozamerytoryczne względy.

Marek Lelo