Stypendia

Od 2013 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” postanowiło corocznie wypłacać co najmniej jedno stypendium dla wyróżniających się uczniów z osiedla Nowy Prokocim. Komisja zwraca uwagę na uczniów z ponad przeciętnymi wynikami w nauce, oraz bierze pod uwagę ich postawę, oraz zaangażowanie w działalność pozaszkolną, na przykład wolontariat.