O nas

 

 

Kochani Internauci!

Minęło już 10 lat odkąd działamy jako Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Chcieliśmy w kilku słowach opowiedzieć jak to się zaczęło, i powiedzieć, nie…, właściwie pochwalić się, tym co udało nam się w ciągu tych minionych dziesięciu lat zrobić.

Otóż w 2007 roku grupa mieszkańców osiedla Nowy Prokocim, od dawna działająca społecznie na rzecz najmłodszego pokolenia wspierając Klub Kultury „Zachęta” funkcjonujący przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, postanowiła sformalizować swoją działalność powołując stowarzyszenie. Załatwianie formalności trwało kilka miesięcy.

Wreszcie w marcu 2007 roku odbyło się zebranie założycielskie, a 7 maja 2007 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod numerem 280109. Jesteśmy apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i nie prowadzącym działalności gospodarczej zrzeszeniem osób fizycznych, związanych z osiedlem Nowy Prokocim. Działamy społecznie i wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczamy na działalność statutową. Powołując do życia Stowarzyszenie mieliśmy świadomość, że Osiedle Nowy Prokocim, liczące około 16 tysięcy mieszkańców, potrzebuje różnorodnych inicjatyw, w tym także społecznych. My postanowiliśmy szczególnie skoncentrować się na dzieciach i młodzieży, nie zapominając przy tym o starszych mieszkańcach. Jednocześnie od samego początku przyjęliśmy zasadę, że działamy w 100% charytatywnie, że nikt z nas nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Ponadto postanowiliśmy, że do pozyskiwania środków finansowych lub rzeczowych potrzebnych do realizacji celów statutowych nie będziemy angażować dzieci. Dzieci to przecież nasza chluba i przyszłość! To dla nich, dla ich szczerego uśmiechu, corocznie z „Zachętą” – Klubem Kultury SM „Nowy Prokocim” organizujemy m. in. imprezy z okazji Dnia Dziecka, czy „Mikołajki w Zachęcie”. Szczególnie dumni jesteśmy z organizowanego corocznie turnieju szachowego „Prokocimski Szach Mat”. O znaczeniu naszego turnieju w środowisku szachistów niech świadczy fakt, że w marcu 2017 roku, podczas turnieju odwiedził nas Prezes Małopolskiego Związku Szachowego p. inż. Jan Kusina. Otrzymaliśmy od niego słowa uznania za organizację turnieju i podziękowania za propagowanie tej królewskiej gry. Cieszy nas coraz liczniejszy udział dzieci, które w ten sposób spędzają swój wolny czas. Od początku przy organizacji turniejów szachowych współpracuje z nami wielki pasjonat szachów Pan Stanisław Cichorz – sędzia międzynarodowy KL FIDE, mieszkaniec naszego osiedla.

Nowy Prokocim to nie tylko mieszkańcy, to również szereg instytucji, organizacji i firm związanych z naszym osiedlem. To taki swoisty układ naczyń połączonych, mających na siebie wzajemny wpływ. Dlatego, by móc nawiązać z nimi bliższą współpracę stowarzyszenie zawarło stosowne porozumienia.

Porozumienie z Komisariatem Policji VI przy ul. Ćwiklińskiej w Krakowie zaowocowało udziałem Policji w imprezach organizowanych dla dzieci, a także zapraszaniem dzieci uczestniczących w akcjach Lato w Mieście na wizyty w Komisariacie VI Policji. A my np. ostatnio przekazaliśmy Wydziałowi Prewencji tego Komisariatu materiały edukacyjne oraz 920 elementów odblaskowych, wykorzystywanych przez policjantów podczas spotkań z dziećmi w szkołach i przedszkolach. W czasach, kiedy młode pokolenie większość wolnego czasu spędza przed ekranami komputerów i smart fonów, bardzo ważna jest dbałość o rozwój aktywności fizycznej młodzieży. Staramy się to robić m.in. na mocy podpisanego porozumienia, współpracując z Klubem Sportowym „Kolejarz Prokocim” prowadzącym zajęcia sportowe z dziećmi na boisku „Orlik” przy ulicy Jerzmanowskiego. W ramach tej współpracy przekazaliśmy nowe stroje dla drużyny „Żaczków” i juniorów młodszych „Kolejarza Prokocim”, zakupiliśmy piłki na potrzeby „Orlika”, a co roku zapraszamy 20 najmłodszych zawodników na organizowane w „Zachęcie” Mikołajki.

Kolejnym krokiem zmierzającym do zaangażowania przedsiębiorców w sprawy naszego osiedla było podpisanie porozumienia z firmą „Flora”. Dzięki temu w marcu 2015 roku wspólnie zorganizowaliśmy w Przedszkolu Samorządowym nr 150 warsztaty z recyklingu. Dzieci w czasie zabawy uczyły się jak z pozornie nieprzydatnych odpadów można wykonać najróżniejsze ozdoby, a na zakończenie otrzymały dyplomy „EKO BOHATERA”. Ta akcja miała na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa.

Podpisaliśmy również porozumienia o współpracy ze szkołami nr 41, 117 oraz ZSOI nr 4. Istotnym elementem naszej działalności jest realizacja programu nauki gry w szachy dla dzieci, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2013/2014 od zajęć w Szkole Podstawowej nr 117. Następnie w 2014/2015 i 2015/2016 program był realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 150. W bieżącym roku szkolnym nauki gry w szachy uczą się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 41. Miło nam poinformować naszych sympatyków, że Przedszkole Samorządowe nr 150 oraz Szkoła Podstawowa nr 41, wyrażając swoje uznanie, zgłosiły nasze stowarzyszenie do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2016” w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii za zrealizowany projekt „Nauka gry w szachy dla dzieci”.

Dzieci z naszego osiedla mogą część wakacji spędzać w ramach Akcji „Lato w mieście” organizowanych corocznie przez Klub „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”. My również mamy swój udział w zapewnianiu dzieciom dodatkowych atrakcji – finansujemy np. bilety wstępu do teatrzyków, kin, muzeów, wycieczki.

Mamy olbrzymią satysfakcję, że dzięki przychylności naszych sponsorów od 4 lat możemy fundować stypendia dla uzdolnionych dzieci z osiedla Nowy Prokocim. Corocznie zwracamy się do szkół, naszej Parafii oraz Klubu „Zachęta”, Klubu „Kolejarz Prokocim” o zgłaszanie kandydatów, z których powołana komisja wybiera laureatów. Uroczystość wręczenia stypendium od 3 lat odbywa się podczas Dni Prokocimia w Parku Jerzmanowskich.

Od 2015 roku wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Prokocim” organizujemy Konkurs Modelarski „PRO-Modelik”. Już w jego pierwszej edycji wzięli udział modelarze z całej Polski, wystawiając w sumie 158 modeli. Duże zainteresowanie wzbudziła również, towarzysząca konkursowi, wystawa fotografii „Kraków przedwojenny”, na którą zdjęcia zostały wypożyczone z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Natomiast w roku 2016 dodatkową atrakcją była wystawa fotografii mieszkańca naszego osiedla Witolda Sochy „Muzea wojenne świata”, nawiązująca tematycznie do konkursu. Niespodziewanie II konkurs stał się imprezą międzynarodową, a to za sprawą ekipy ze Słowacji, której przedstawiciel zdobył i zabrał na Słowację puchar naszego Stowarzyszenia. Natomiast puchar Zarządu SM „Nowy Prokocim” pojechał do Świdnicy. Dla dzieci Klub Modelarski „Grupa B”, patronujący od ubiegłego roku konkursowi, zorganizował warsztaty i pokazy, jak prawidłowo sklejać modele samolotów.

Mieszkańcy osiedla realizują swoje pasje i talenty również poprzez działający przy naszej parafii chór „GLORIA”, który dzięki podarowanym przez nas w ubiegłym roku strojom, prezentuje się znakomicie.

Mikołajki w Zachęcie to najstarsza, organizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” i najbardziej oczekiwana przez najmłodszych impreza, w której od 10 lat mamy swój znaczący udział, nie tylko dlatego, że w rolę św. Mikołaja wciela się prezes Stowarzyszenia. Co roku ekipa św. Mikołaja prosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Parafię Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu, szkoły podstawowe nr 117 oraz 41, Przedszkole Samorządowe nr 150 oraz Zarząd SM „Nowy Prokocim” o wytypowanie dzieci. Każdego roku w imprezie bierze udział około 100 dzieci. W ciągu tych 10 lat udało nam się sprawić, by choć na moment uśmiechnęło się naprawdę bardzo wiele dzieci.

Nasza działalność nie pozostała niezauważona, i mamy na to dowody rzeczowe, którymi są:

  • Medal pamiątkowy dla naszego Stowarzyszenia z okazji 20-lecia powstania Dzielnic Krakowa „za zaangażowanie w działalność na rzecz Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim”
  • Wyróżnienie dla Stowarzyszenia w Konkursie Filantrop Krakowa A.D. 2013 „Za nieustanną pomoc dla podopiecznych oraz bezinteresowne zaangażowanie w życie wspólnoty lokalnej z terenu Dzielnicy XII Miasta Krakowa”.
  • Medal przyznany nam za zasługi dla rozwoju piłkarstwa Krakowskiego i Małopolskiego z okazji 105 rocznicy powstania struktur piłki nożnej w Małopolsce oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Jak widać, nasza działalność jest coraz bardziej dostrzegana i coraz bardziej doceniana. Świadczy o tym również powołanie 20 stycznia 2017 roku, przedstawiciela naszego Stowarzyszenia do Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650-lecia Prokocimia.

Ogromnym zaszczytem dla nas jest przyjęcie przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, w 2014 roku tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia. Prezydent, przyjmując legitymację dał wyraz swojego uznania dla naszej działalności oraz niewątpliwie wzmocnił sentymentalną więź z naszym osiedlem.

Corocznie w czasie Mikołajkowej imprezy wręczamy nasze wyróżnienie „DAR SERCA” dla firm oraz osób prywatnych, które w danym roku kalendarzowym najbardziej wsparły naszą działalność statutową, a wszystkim pozostałym naszym sponsorom przesyłamy podziękowania. Z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia specjalne podziękowania przekazaliśmy 12 firmom oraz osobom prywatnym, które w minionych 10 latach najbardziej przyczyniły się do tego, że mogliśmy i nadal możemy realizować nasze pomysły.

Chcemy Państwa zapewnić, że ani jedna złotówka otrzymana od ofiarodawców nie została zmarnowana czy przeznaczona na nasze wynagrodzenia. Dotychczasowa, już 10-letnia działalność utwierdza nas w słuszności przyjętej przez nas zasady, że również w działalności społecznej warto być uczciwym, i że jedną z żelaznych zasad musi być zasada przeznaczania wszystkich pozyskanych środków na działalność statutową.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

 

 

 

 

Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia.