I Turniej „Szach Mat” 2010

„PROKOCIMSKI SZACH MAT 2010”
19 WRZEŚNIA 2010 ROKU W Klubie kultury „Zachęta „ przy ulicy Kurczaba 25 został rozegrany I Turniej Szachowy „Prokocimski Szach Mat 2010”.Celem organizatorów- Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” oraz Sekcji Szachowej Klubu Kultury „Zachęta” była popularyzacja królewskiej gry wśród dorosłych i młodzieży jak również integracja mieszkańców oraz propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu. Do Turnieju przystąpiło 13 zawodników w grupie juniorów oraz 15 w grupie seniorów . Po otwarciu turnieju odbyła się odprawa techniczna podczas, której Sędzia Klasy FIDE Pan Stanisław Cichorz omówił podstawowe przepisy Kodeksu Szachowego i zapoznał uczestników z regulaminem turnieju. Sędzia przypomniał również że turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim 7 rund.
W grupie seniorów kolejne miejsca zdobyli:
1) Puchar Zarządu Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” za zwycięstwo w grupie seniorów wręczył Panu Marianowi Skowrońskiemu z Nowego Prokocimia prezes Stowarzyszenia Mieczysław Lasota.
2) Bujak Józef- Cracovia Kraków
3) Kowalewski Władysław-KKSz Kraków
4) Okramus Dariusz – Nowy Prokocim
Najstarszym zawodnikiem turnieju był pan Władysław Tomaszek- Nowy Prokocim rocznik 1935.
W grupie juniorów kolejne miejsca zajęli:
1) Puchar Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” za zwycięstwo w grupie juniorów dla Golenia Jana wręczył prezes zarządu Zbigniew Socha.
2) Dziembaj Grzegorz – Cracovia Kraków
3) Golenia Wojciech-MKS-MOS Wieliczka
4) Piwowarczyk Artur- CKiS Skawina
Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Miłosz Dębowski – ur.26.09.2004
Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe , a za 2 miejsca statuetki i nagrody rzeczowe, za 4 miejsca dyplomy, statuetki , nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymali również najmłodszy oraz najstarszy uczestnik turnieju , upominki otrzymali pozostali juniorzy-zawodnicy. W sprawozdaniu sędziowskim turniej został oceniony jako bardzo dobrze zorganizowany a zachowanie zawodników było bez zarzutu. Sędzia Główny w protokole zawnioskował aby w przyszłości do turnieju dopuścić większą ilość dzieci ze szkół podstawowych Ponadto wielu uczestników z obu grup wnioskowało do organizatorów o kolejne zawody i już deklarowało swój udział w następnych latach Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Stanisławowi Cichorzowi Sędziemu Głównemu za fachową pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Na najbliższym posiedzeniu zarządu stowarzyszenia zostanie przedyskutowana propozycja organizowania tego turnieju jako cyklicznego co najmniej raz w roku.
Mieczysław Lasota