Stypendium 2015/2016

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z osiedla Nowy Prokocim są przyznawane corocznie na podstawie Uchwały Nr 4/2013 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” z dnia 11 marca 2013 roku. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych podczas odbywających się w Parku Jerzmanowskich „Dni Prokocimia” stypendium w obecności prezesa Stowarzyszenia – p. Mieczysława Lasoty oraz przedstawiciela sponsorów p. Bogdana Piaszczyńskiego z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego otrzymała Wiktoria Gwiazdowska, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów. Kapituła, która rozpatrywała tegoroczne wnioski o przyznanie naszego stypendium była wyjątkowo zgodna przyznając stypendium Wiktorii.

Wiktoria, poza wysoką średnią ocen w szkole oraz wzorowym zachowaniem, od kilku lat osiąga doskonałe wyniki w pływaniu. Do tej pory wywalczyła 17 złotych, 30 srebrnych i 27 brązowych medali. W ubiegłym roku została powołana do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Małopolskiego Związku Pływackiego. Nasze Stowarzyszenie będzie mocno kibicować oraz obserwować rozwój dalszej kariery sportowej Wiktorii jak i 4 naszych stypendystów z lat ubiegłych.

Nasze stypendia mają postać nagrody finansowej i są przyznawane co roku na wnioski złożone przez dyrektorów szkół, domów kultury, klubów sportowych czy proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu, za pisemną zgodą rodziców. Wysokość naszego stypendium wynosi 2000,00 złotych. Przyznawane stypendia mają wspierać zdolnych uczniów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendium jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej zamieszkałej w osiedlu „Nowy Prokocim”. Celem wsparcia stypendialnego jest promowanie umiejętności i rozwijanie talentów u uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których niekiedy niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, artystycznym lub sportowym.

Mieczysław Lasota