Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna

 

Zarząd

 

Mieczysław Lasota, Prezes Stowarzyszenia

 

Marek Lelo, Wiceprezes Stowarzyszenia

 

Renata Samek, Sekretarz

Komisja Rewizyjna

 

Jolanta Traciak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Franciszek Janioł, Członek Komisji Rewizyjnej

 

Zbigniew Mierzwa, Członek Komisji Rewizyjnej