Stypendium 2013/2014

Od 2013 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” postanowiło corocznie wypłacać przynajmniej jedno stypendium dla ucznia z osiedla Nowy Prokocim. W ubiegłym roku pierwsze nasze stypendium otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej nr. 117 Michał Gałka. W tym roku Stowarzyszenie ” Przyjaciele” postanowiło ufundować dwa stypendia. Jedno w dniu 7 czerwca podczas Dni Prokocimia w Parku Jerzmanowskich otrzymał uczeń szkoły podstawowej nr. 41 Rafał Aksamit, zgłoszony przez Klub Sportowy „Kolejarz Prokocim”. Dzisiejszy nasz stypendysta Grzegorz Siembab jest uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr. 4, a zgłoszony został przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu. W tym roku komisja, podobnie jak w roku ubiegłym zwracała uwagę na uczniów z dobrymi wynikami w nauce ale dodatkowo brała również pod uwagę ich postawę oraz zaangażowanie w działalność poza szkolną. Grzegorz mimo że jest bardzo młodym człowiekiem to dotychczasowym zaangażowaniem na rzecz potrzebujących potwierdził oraz udowodnił że nie tylko dobrze się uczy ale również potrafi pomagać innym. Udowodnił to między innymi, gdy jako wolontariusz w czasie wakacji opiekował się dziesięcioletnim chłopcem z autyzmem. Grzegorz Siembab już nie raz udowodnił że może być dobrym wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Stypendium wręczą: Prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim ”Przyjaciele” Mieczysław Lasota oraz przedstawiciel grupy sponsorów Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim mgr. Zbigniew Socha.

Gratulujemy Grzegorzowi, dziękujemy Księdzu Proboszczowi Józefowi Bizoniowi za zgłoszenie tak dobrego kandydata, gratulujemy również nauczycielom Grzegorza.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim” Przyjaciele”