Rabatki 2018

Najpiękniejsza rabata przed blokiem – LATO 2018”

08.10.2018 r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” przy ulicy Kurczaba 25 odbyło się spotkanie podsumowujące organizowany od 15 lat konkurs „Najpiękniejsza rabata przed blokiem – LATO 2018”. Podobnie jak w latach ubiegłych posadzono wiele różnych, kolorowych roślin, które złożyły się na piękne kompozycje przyblokowe. Wykonano dokumentację fotograficzną „ogródków”, a najpiękniejsze zdjęcia utworzyły wystawę podziwianą przez zebranych gości. Komisja konkursowa miała nie lada problem aby wytypować najpiękniejsze ogródki, które następnie zostały nagrodzone przez S.M. „Nowy Prokocim”. Podobnie jak w latach ubiegłych nasze Stowarzyszenie również przyznało swoje wyróżnienie. Laureatką została pani Helena Foryś, którą uhonorował Prezes Stowarzyszenia Mieczysław Lasota. Miłym zaskoczeniem była wizyta pana Piotra Kempfa, Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, który w imieniu pana Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego bardzo pozytywnie ocenił pomysł organizowanego od 15 lat konkursu „Najpiękniej ukwiecona rabata przed blokiem” przez S.M. Nowy Prokocim. Pan Dyrektor Piotr Kempf w swoim wystąpieniu stwierdził, że nasz konkurs doskonale wpisuje się w realizowany przez miasto projekt rozwoju terenów zielonych. Nie wszyscy zapewne wiedzą że profesor Jacek Majchrowski był kiedyś mieszkańcem osiedla „Nowy Prokocim” oraz, że od trzech lat jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”.

Lasota Mieczysław