Turniej Szachowy „Szach Mat”

Wbrew pozorom królewska gra, jaką są szachy, z biegem lat nie traci na popularności. W dalszym ciągu jest ceniona za rozwijanie umiejętności zarówno strategicznego planowania na wiele tur do przodu, jak też taktycznego reagowania na posunięcia przeciwnika. Stowarzyszenie zapoczątkowało cykl turniejów szachowych „Prokocimski Szach Mat”, które cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników i obserwatorów.

Dotychczas rozegrane turnieje szachowe z cyklu „Prokocimski Szach Mat”:

  1. Pierwsza edycja – 2010
  2. Druga edycja – 2011
  3. Trzecia edycja – 2012
  4. Czwarta edycja – 2013
  5. Piąta edycja – 2014
  6. Szósta edycja – 2015
  7. Siódma edycja – 2016
  8. Ósma edycja – 2017
  9. Dziewiąta edycja – 2018
  10. Dziesiąta edycja – 2019