Stypendia 2017/2018

Stypendia 2017/2018 Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” wręczone.

3 września 2018 roku odbyły się uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych osiedla Nowy Prokocim tj. w szkole nr 41 im. Jana Kochanowskiego oraz w szkole nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W czasie inauguracji przedstawiciele naszego stowarzyszenia Mieczysław Lasota oraz Zbigniew Socha wręczyli tegoroczne Stypendia Stowarzyszenia, które już od sześciu lat są przyznawane uzdolnionym dzieciom z osiedla Nowy Prokocim. Kapituła złożona z przedstawicieli stowarzyszenia oraz sponsorów na swoim czerwcowym posiedzeniu przeanalizowała otrzymane zgłoszenia kandydatów i dokonała wyboru laureatów.
Jedno stypendium za rok szkolny 2017/2018 przyznane zostało Patrykowi Bolkowi – uczniowi Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Kochanowskiego. Patryk poza dobrymi wynikami w nauce posiada również znaczące osiągnięcia sportowe w swojej kategorii wiekowej, w tak trudnej dyscyplinie jaką jest karate: III miejsce w Europejskich Mistrzostwach Karate, I miejsce w Mistrzostwach Krakowa, II miejsce w Mistrzostwach Jury Krakowsko–Częstochowskiej, III miejsce w Pucharze Polski Południowej oraz I miejsce w Mistrzostwach Polski.
Drugie nasze stypendium w tym roku otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Aleksandra Zaczkiewicz, która poza bardzo dobrymi ocenami w nauce uprawia również takie dyscypliny sportowe jak: pływanie, judo oraz gimnastykę artystyczną.
Życzymy Patrykowi oraz Oli wielu sukcesów sportowych oraz dobrych wyników w nauce. Zdaniem kapituły to właśnie ci kandydaci spełnili kryteria formalne i merytoryczne oraz zasłużyli na przyznanie stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” za rok szkolny 2017/2018. Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z osiedla Nowy Prokocim są przyznawane corocznie na podstawie Uchwały Nr 4/2013 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” z dnia 11 marca 2013 roku. Nasze stypendia mają postać nagrody finansowej i były dotychczas przyznawane co roku na wnioski składane przez dyrektorów szkół, domy kultury, kluby sportowe czy proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu. Wysokość naszego stypendium wynosi obecnie 2000,00 złotych. Przyznawane stypendia mają wspierać zdolnych uczniów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendium jest formą pomocy skierowanej do uzdolnionej młodzieży szkolnej zamieszkałej w osiedlu „Nowy Prokocim”. Celem wsparcia stypendialnego jest pomoc w promowaniu oraz rozwijaniu talentów u uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których niekiedy niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, artystycznym lub sportowym. Prosimy o zgłaszanie zdolnych i utalentowanych uczniów z Nowego Prokocimia do otrzymania naszego stypendium za rok szkolny 2018/2019 w maju 2019 roku.

Mieczysław Lasota – Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”