Jubileusz X-Lecia

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” obchodziło swój 10-letni Jubileusz. W spotkaniu brało udział ponad 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski, Poseł na Sejm R.P. Józef Lassota, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch, Radni Miasta Krakowa Grażyna Fijałkowska oraz Mariusz Kękuś, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, dyrektorzy szkół, przedszkoli , domów kultury, przedstawiciele Klubu Sportowego „Kolejarz Prokocim”, sponsorzy, członkowie stowarzyszenia. Nie pominęliśmy także dzieci , które w latach ubiegłych otrzymały nasze stypendia.

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnieć oraz wyznacza nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Właśnie minęło dziesięć lat od kiedy grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia Stowarzyszenie. Szybko okazało się, że takiej formy działalności bardzo brakowało na naszym osiedlu, więc był to strzał w przysłowiową „dziesiątkę”. Nasze Stowarzyszenie to apolityczne, dobrowolne i samorządne zrzeszenie osób fizycznych, związanych z osiedlem Nowy Prokocim. Działamy społecznie i wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczamy na działalność Statutową. Mieliśmy świadomość, że Osiedle Nowy Prokocim, liczące około 16 tysięcy mieszkańców, potrzebuje różnorodnych inicjatyw, w tym także społecznych. Postanowiliśmy szczególnie skoncentrować się na dzieciach i młodzieży, nie zapominając przy tym o starszych mieszkańcach. Jednocześnie od samego początku postanowiliśmy, że działamy w 100% charytatywnie, że nikt z nas nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Poza tym, przyjęliśmy zasadę, że do pozyskiwania środków finansowych lub rzeczowych potrzebnych do realizacji celów statutowych nie będziemy angażować dzieci.

Po oficjalnym powitaniu goście w czasie 15 minutowej prezentacji multimedialnej zapoznali się z osiągnięciami oraz dokonaniami stowarzyszenia w czasie minionych 10 lat. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie organizacji pozarządowych oraz pogratulował dotychczasowych osiągnięć, a następnie w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców wręczył odznaki „Honoris Gratia” Wandzie Gajewskiej, Małgorzacie Lasota, Renacie Samek oraz Jolancie Traciak. Jest to dowód, że władze naszego miasta dobrze oceniły nasze dziesięcioletnie dokonania. Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne od Rady Dzielnicy XII, Młodzieżowego Domu Kultury na Wrzosach, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, Klubu Kultury „Zachęta”, Przedszkola Samorządowego nr 150 oraz ZSOI nr 4. Wspaniały program artystyczny zaprezentowały gościom dzieci z ZSOI nr 4 z ulicy Żabiej, których występ cała sala nagrodziła gromkimi brawami.

Prezes Mieczysław Lasota podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które w ciągu tych minionych 10 lat nas wspierały, za ich przychylność naszym projektom oraz pomysłom. Natomiast z okazji 10-lecia powołania postanowiliśmy wyróżnić 12 firm oraz osób prywatnych, które najbardziej pomogły nam w realizacji naszych celów statutowych. Obchodom Jubileuszu towarzyszyła wystawa malarstwa, ikon oraz witraży pt. „Kobiece widzenie sztuki”, podczas której cztery kobiety: Grażyna Fijałkowska, Angelika Galus, Małgorzata Lasota oraz Izabela Piper zaprezentowały swoje prace. Każda z pań prezentujących swe prace na wystawie opowiedziała swoją własną indywidualną historię, stosując różnorodne techniki i środki artystycznego wyrazu wyrażały siebie, swoje charaktery, emocje i pasje.

Na zakończenie części oficjalnej przy kawie, herbacie i pysznych słodkościach, uczestnicy Jubileuszu mogli porozmawiać i zapoznać się z bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz planami na przyszłe lata.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”