Grażyna Fijałkowska

Nauczyciel, ukończyła cztery kierunki studiów podyplomowych: Biologię, Chemię, Przyrodę, Nowoczesne Kierowanie i Zarządzanie Szkołą.

Od 1998 r. jest Radną Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim.

Od 1998 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, od 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa. Od 2010 r. jest wiceprezesem Klubu Sportowego Kolejarz- Prokocim.

Jest członkiem kapituły Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Jest honorowym członkiem Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii.

Jest autorką wielu artykułów i kilku książek:

  • ,, Miejsca Pamięci Narodowej w Podgórzu” ( 2005) współautorstwo z śp. ojcem Janem Banasiem
  • ,, Zespół pałacowo- parkowy im. Erazma i Anny Jerzmanowskich” ( 2006)
  • ,, Park Lilli Wenedy” ( 2007)
  • ,, Samotnik z Krakowa, rzecz o Stanisławie Wyspiańskim” ( 2007)
  • ,, Tyle życia ile w czynie, rzecz o Eraźmie Józefie Jerzmanowskim” ( 2009)
  • ,, Pracownie witrażowo- szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza” ( 2013)
  • ,, Projektował Stefan Witold Matejko” ( 2015)

Grażyna Fijałkowska znajduje również czas na największą swoją pasję, którą jest malarstwo i witrażownictwo. Swoje prace przekazuje na aukcje charytatywne m. in. ,,Aukcja Wielkiego Serca”, ,,Aukcję na rzecz Stypendium Edukacyjnego im. Erazm i Anny Jerzmanowskich”.

Za pracę na rzecz Krakowa otrzymała m. in.:

  • Srebrny medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” ( 2006)
  • Odznakę ,, Honoris Gratia” ( 2010)
  • Srebrny Krzyż Kawalerski ( 2015)