Filantrop Krakowa A.D. 2016 dla Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

23 czerwca o godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczystość wręczenia tytułów Filantrop Krakowa A.D. 2016. Uroczystość ta odbyła się w salach Dietla i Portretowej Pałacu Wielopolskich – siedziby Urzędu Miasta Krakowa. Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez prezydenta Krakowa od 2000 roku. Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności charytatywnej, ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa. Przyznawany jest on osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które następnie opiniuje kandydatury do tytułu. Laureaci otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi. Stowarzyszenie w tym roku zostało zgłoszone do konkursu przez Samorządowe Przedszkole Nr 150 oraz Szkołę Podstawową Nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii. Ponad osiem lat temu nasze Stowarzyszenie postanowiło spopularyzować na terenie osiedla „Nowy Prokocim” naukę gry w szachy. W 2010 roku zorganizowaliśmy I Turniej Szachowy „Prokocimski Szach Mat”, który z powodzeniem jest kontynuowany. Okazało się, że wiele osób pragnie takiej formy rozrywki chcąc sprawdzać swoje umiejętności podczas zawodów.
Od 2013 roku, aby jeszcze bardziej spopularyzować królewską grę jaką niewątpliwie są szachy wprowadziliśmy program „Nauka gry w szachy dla dzieci”. W porozumieniu z Przedszkolem Samorządowym Nr 150 oraz Szkołami Podstawowymi Nr 41 i 117 realizujemy z powodzeniem nasz program w tych jednostkach, co spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Bractwo Filantropii właśnie za projekt „Nauka gry w szachy dla dzieci” przyznało naszemu Stowarzyszeniu tytuł „Filantrop Krakowa A.D.2016”, a symboliczne berło św. Królowej Jadwigi z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odebrał prezes stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” Mieczysław Lasota.

Nasze Stowarzyszenie od 2013 roku funduje również stypendia dla najzdolniejszych uczniów z Nowego Prokocimia. Kandydatów zgłaszają szkoły, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”, Klub Sportowy „Kolejarz Prokocim” oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu. Stypendia mają postać nagrody finansowej. Nasze stypendia mają wspierać zdolnych uczniów, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.
Stowarzyszenie w tym roku obchodziło 10-lecie powołania. Głównym celem stowarzyszenia jest praca na rzecz dzieci, dorastającej młodzieży i osób starszych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest apolitycznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych związanych z osiedlem Nowy Prokocim. Nikt z członków nie otrzymuje z tytułu pracy w stowarzyszeniu żadnego wynagrodzenia. Działalność stowarzyszenia wspierają finansowo głównie osoby fizyczne oraz firmy prywatne. Stowarzyszenie jest inicjatorem oraz współorganizatorem różnego rodzaju imprez mających na celu zaproponowanie dzieciom i młodzieży kulturalnych form spędzania wolnego czasu.

Do tegorocznego konkursu zostało zgłoszonych 17 kandydatów w dwóch kategoriach. Ostatecznie Bractwo Filantropii rekomendowało do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2016 cztery kandydatury:

  • Fundację Knorr Bremse Global Care e.V. – w kategorii za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • księdza proboszcza Wiesława Wilmańskiego – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii,
  • EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii,
  • Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii

Pozostali kandydaci zgłoszeni do konkursu w tym roku to: Orkiestra Wojskowa w Krakowie, Lufthansa Global Business Services Sp. z o. o., Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla w Krakowie, Magdalena Chaszczyńska – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osobowości Dzieci Graal i Prezes Spółdzielni Socjalnej APACZE, Magdalena Hejda, Robert Węgrzyn – Węgrzyn &Węgrzyn – Auto Serwis, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich EDEN, piekarnia Jerzy Barbara Buczek Spółka Jawna, Fundacja im. ks. Siemaszki, Agnieszka Pleti – prezes Fundacji Poland Business Run, Fundacja Ad vocem, Sklep Leroy Merlin Czyżyny i Carrefour Polska Spółka z o.o.

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, że największą chorobą naszych czasów jest obojętność na drugiego człowieka. Nie ma na to szczepionki, ale jest lekarstwo. To filantropia – powiedział prezydent Jacek Majchrowski, odznaczając Filantropów Krakowa Roku 2016.
Na sukces jakim niewątpliwie dla naszego stowarzyszenia jest przyznanie tytułu „Filantrop Krakowa” to efekt ponad 10 letniej pracy wielu osób, które potrafiły bezinteresownie poświęcać swój czas na rzecz lokalnej społeczności i zaczynając działalność w stowarzyszeniu nie myśleli wtedy, że za swoje działania zostaną wyróżnieni.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z uroczystości w Urzędzie Miasta Krakowa.

Wpis na oficjalnej stronie internetowej Krakowa

Wpis na oficjalnej stronie internetowej Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim