Zapraszamy na Prokocimski Szach Mat 2017!

Regulamin Turnieju  „Prokocimski Szach Mat 2017”

1/ Cel turnieju

Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży, integracja mieszkańców oraz propagowanie kulturalnej formy spędzania wolnego czasu.

2/ Czas i miejsce rozgrywek

Turniej zostanie rozegrany w dniu 19 marca 2017 roku /niedziela/ w Klubie Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” w Krakowie przy ulicy Kurczaba 25. Początek turnieju o godzinie 14.00.

3/ Organizatorzy

Organizatorami turnieju są Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”.

4/ Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą brać udział zawodnicy max. z II kat. szachową, którzy zgłoszą swój udział: u pana Stanisława Cichorza /sędzia główny turnieju/ pod tel. 12 658-23-45 lub e-mailem: stcich@interia.pl, lub u Mieczysława Lasoty /prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”/ pod tel. 608 580 408. Termin zgłoszenia udziału w turnieju do dnia 14 marca 2017 r. Wpisowe wynosi 5 zł.

Potwierdzenie udziału w dniu zawodów do godz. 13.30. W przypadku rezygnacji prosimy o informację e-mailem do sędziego do 17.03.2017 r. do godz.22.00.

5/ System rozgrywek

System rozgrywek uzależniony jest od ilości uczestników. Przewiduje się podział na grupy wiekowe:

Gr. A –juniorzy (rocznik 2000 i młodsi),

Gr. B (rocznik 2007 i młodsi).

W przypadku zgłoszenia się do 8 zawodników w poszczególnych grupach obowiązuje system każdy z każdym, przy większej ilości uczestników system szwajcarski.

Czas na rozegranie partii przez 1 zawodnika wynosi 15 minut, dystans 7 rund.       O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów. Kryteria punktów pomocniczych /przy równej ilości pkt/ podane zostaną przez sędziego przed rozpoczęciem zawodów.

6/ Nagrody i wyróżnienia:

 

Za zdobycie 1 miejsca w kategorii juniorów starszych – puchar Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, dyplom oraz nagroda rzeczowa.

Za zdobycie 1 miejsca w kategorii juniorów młodszych – puchar Stowarzyszenia Nowy Prokocim ”Przyjaciele”, dyplom oraz nagroda rzeczowa.

Za zdobycie 2 miejsca – puchar z motywem szachowym, dyplom oraz nagroda rzeczowa.

Za zdobycie 3 miejsca – statuetka z motywem szachowym, dyplom oraz nagroda rzeczowa.

Za zdobycie 4 miejsca – statuetka z motywem szachowym, dyplom oraz nagroda rzeczowa.

Dziewczynka, która w turnieju zostanie sklasyfikowana najwyżej otrzyma statuetkę z motywem szachowym, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Najmłodszy zawodnik turnieju otrzyma dyplom   upominek oraz Puchar  Posła na Sejm Józefa Lassoty -Prezydenta Miasta Krakowa w latach  1992-1998.

Każdy zawodnik otrzyma za udział w turnieju dyplom oraz drobny upominek.

 

7/ Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.

Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Organizatorzy:     

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”

Sędzia Główny

Stanisław Cichorz–Kl.FIDE.